sampl45a sampl45a sampl45a

Kontakt

Kalter Sp. z o.o.

15-218 Białystok, ul. Augustowska 8

NIP 542 28 59 919

REGON 052234499

KRS 0000205696

Wysokość kapitału zakładowego 300 000zł

Centrala: 085/662-93-47
Sekretariat: 085/662-93-47, fax 085/733-61-75

Dział Sprzedaży: 085/662-93-48
Godziny pracy Działu Sprzedaży: pn-pt 9.00-17.00

Dział Logistyki: FAX 085/662-77-64;
Serwis Gwarancyjny: 085/662-93-65

E-mail: biuro@kalter.pl

Konto:

Bank PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1202 0199 6487
BANK BGŻ BNP PARIBAS S. A. 50 1600 1462 1844 9911 4000 0002
BZ WBK 21 1500 1083 1210 8010 8733 0000

 

BIURO TECHNICZNE W WARSZAWIE

00-834 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 108

Telefon: 022 188 17 64
Fax: 022 188 17 81
E-mail: biurowarszawa@kalter.pl