sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a

Ważna informacja dot. obecnej sytuacji

2020-03-20

Szanowni Klienci, 

Z uwagi na obecną sytuację w naszym kraju i na świecie oraz w trosce o Państwa i nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi odpowiednich instytucji państwowych w naszych biurach i na terenie naszych budów wprowadziliśmy szczególne środki ostrożności.

 Nasze budowy są realizowane bez większych zmian (wdrożono zalecenia GIS w zakresie zachowania odległości pracowników a także zapewniono niezbędne środki do dezynfekcji),

 a biura sprzedaży są dla Państwa otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach:

 - 09.00 – 17.00 w Białymstoku

 - 10.00 – 18.00 w Warszawie –

 - w soboty biura będą nieczynne.

 Jednakże w związku z zaistniałą sytuacją namawiamy Państwa do korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji – telefonu lub poczty elektronicznej.

 Rozwój sytuacji jest przez nas stale monitorowany i będziemy na bieżąco informować Państwa o ewentualnych zmianach.

Powrót